Markdown, els bàsics

Si has passat algun tems navegant per Internet, possiblement t'hauràs trobat ja amb això que s'anomena Markdown. Sigui participant en àgores, o escrivint a blogs com ESCRIU el suport per Markdown està bastant estès. Però ¿que és el Markdown?.

Es tracta d'un llenguatge de marques, una manera d'estructurar el text, que ens permet convertir-lo automàticament en HTML, el llenguatge de les pàgines web. Markdown és més fàcil d'aprendre, més senzill i més ràpid d'escriure que el HTML, i segueix moltes convencions que ja es fan servir normalment en escriure text pla o correus electrònics.

La millor manera d'entendre que és això de Markdown és veure uns exemples bàsics que ens ajudaran a donar-li forma als nostres texts.

Alguns exemples

Llistes

Les llistes són elements molt pràctics a l'hora d'escriure articles o fins i tot comentaris a Internet. De voler fer-ho amb HTML hauríem de tenir en compte almenys un parell d'etiquetes i tenir cura de col·locar-les correctament. Amb Markdown això resulta molt senzill i ho podem fer igual que ho faríem en escriure un correu electrònic o un text amb el bloc de notes.

* Això és un ítem de la llista
* I això és un altre ítem de la llista

Posant un asterisc al davant de cada element ja tindríem la nostra llista, que en publicar-se a Internet convertida en HTML quedaria així:

També podríem crear una llista numerada d'igual forma, posant els números al davant de cada element.

1. Això és un ítem de la llista
2. I això és un altre ítem de la llista

No hi ha cap misteri, i en convertir això a codi HTML queda una llista numerada.

  1. Això és un ítem de la llista
  2. I això és un altre ítem de la llista

Capçaleres

Les capçaleres són un altre element molt útil a l'hora d'estructurar els nostres articles, i amb Markdown també resulta senzill. Només cal afegir coixinets davant del text de capçalera.

# Capçalera de primer nivell
## Capçalera de segon nivell
### Capçalera de tercer nivell

Que una vegada convertit en HTML es transformen automàticament en les etiquetes HTML corresponents.

Capçalera de primer nivell

Capçalera de segon nivell

Capçalera de tercer nivell

Text amb èmfasi

Per donar èmfasi al nostre text ho podem fer envoltant el text en qüestió amb un asterisc per un èmfasi normal, o amb dos asteriscs per un èmfasi fort.

Aquest text té **èmfasi fort**, que normalment es representa amb **negreta**, i *èmfasi* normal, representat habitualment amb *cursiva*.

Aquest text té èmfasi fort, que normalment es representa amb negreta, i èmfasi normal, representat habitualment amb cursiva.

Enllaços

Els enllaços a altres pàgines són pràcticament imprescindibles a la web, i amb Markdown es poden crear indicant l'adreça que volem enllaçar entre parèntesi.

Exemple [Markdown](http://ca.wikipedia.com/wiki/Markdown).

Exemple Markdown.

Més enllà dels bàsics

Amb aquestes quatre coses tenim cobertes pràcticament totes les necessitats que puguem tenir a l'hora d'escriure en format Markdown, però en cas de voler aprofundir més en tot el que ens pot oferir aquest format, el millor lloc per començar és la web oficial del projecte.