ESCRIU

El registre està tancat actualment.

Pots demanar una invitació via email a info@escriu.cat. També ho pots fer via Twitter @EscriuCat.


Escriu en català

ESCRIU et permet crear fins a 5 blogs amb un mateix compte i de forma totalment gratuïta. Formaràs part d'una comunitat de bloguers i escriptors que fan servir el català com el seu idioma principal, ajudant a difondre i promocionar la nostra llengua a Internet.

Les teves dades et pertanyen

Les teves dades et pertanyen i les pots exportar en qualsevol moment per fer-ne una còpia de seguretat o portar-les a una altra plataforma si així ho decideixes.

Privacitat primer

Pensem que la privacitat dels usuaris és important, per això no et demanem dades privades i pots crear el teu compte sense especificar el teu correu electrònic. Tampoc fem cap tipus de seguiment d'usuaris via cookies ni altres mitjans.

Uneix-te al Fedivers

El fedivers és una gran xarxa de plataformes que parlen un idioma comú. Podràs interactuar amb altres plataformes federades com PixelFed o Mastodon. Els usuaris d'aquestes plataformes podran seguir els teus blogs i marcar els posts favorits.

Més enllà del HTTP

Els teus articles també estaran disponibles mitjançant Gopher, un protocol d'Internet anterior al HTTP, dissenyat per distribuir documents a Internet i que avui se'l considera part de l'anomenada Small Internet.